Deze informatienota licht toe welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt bij een bezoek aan de website columbus-project.com en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Electrabel NV/SA
Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel
BE 0403.170.701

De verwerker is:
Be-Spicy srl
Chaussée de Tirlemont Sauv. 90, 5030 Gembloux
BE 0894.751.952

Welke informatie verzamelen we?

Bij een bezoek aan de website https://columbus-project.com, worden essentiële cookies gebruikt om de inhoud van de site te beheren. Je kan deze cookies niet weigeren als je onze website wil bezoeken. > Soorten cookies.
Ten tweede, als je ervoor kiest ons contactformulier op vrijwillige basis in te vullen, zullen wij de door jou verstrekte gegevens alleen verwerken om contact met je op te nemen in verband met het Columbus-project.

Op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

  1. De functionele cookies, die essentieel zijn voor het beheer van de inhoud van de site, worden gebruikt op grond van het legitiem belang. Er worden geen andere niet-essentiële cookies gebruikt.
  2. Voor de via het contactformulier verzamelde persoonsgegevens is dit gebaseerd op je vrije, optionele toestemming.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Voor de cookies: > Cookie-beleid

Voor het contactformulier: maximaal tussen 1 en 3 maanden.

Er worden geen gegevens die via onze website zijn verzameld, gedeeld met derden.

Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als betrokkene kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot je verwerkte persoonsgegevens

  • Het recht op toegang tot je persoonsgegevens;
  • Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens;
  • Het recht op het wissen van je persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • Het recht op beperking van de verwerking;
  • Het recht om je toestemming in te trekken
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als je een van de in deze nota genoemde rechten wil uitoefenen of als je een vraag hebt over privacy, kan je contact opnemen met het gegevensbeschermingsteam:

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA – APD): www.GegevensBeschermingsAutoriteit.be (NL) of www.AutoriteProtectionDonnees.be (FR).

Waar bewaren en verwerken wij persoonsgegevens?

De via het contactformulier verzamelde persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ENGIE en worden opgeslagen in de goed beveiligde O365-omgeving van ENGIE.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Alleen bepaalde personeelsleden van de Lead Controller hebben toegang tot de gegevens op een strikte need-to-know basis.