Day: februari 9, 2023

Columbus krijgt steun van IPCEI

Met het Columbus-project hebben Carmeuse, ENGIE en John Cockerill hun krachten gebundeld om de industriële CO2-uitstoot in Wallonië te verminderen.

Om de overgang van fossiele brandstoffen te maken en de waterstofeconomie te ontwikkelen, hebben Europa en België verschillende steunmechanismen voorzien. ENGIE en Carmeuse stellen daarom regelmatig projecten voor die door dergelijke mechanismen worden ondersteund om de investering mogelijk te maken. Het is in dit kader dat ENGIE en Carmeuse nu steun hebben gekregen onder de vorm van IPCEI voor het Columbus-project. IPCEI is de afkorting van ‘Important Project of Common European Interest’ en is bedoeld om de financieringskloof te overbruggen voor projecten die de particuliere sector alleen niet kan financieren, zoals investeringen in waterstoftechnologie. De steun van IPCEI erkent de toegevoegde waarde en kwaliteit van het Columbus-project en betekent een belangrijke stap voorwaarts voor het aangaan van de resterende uitdagingen zoals het zoeken naar verdere investeringssteun, groene stroom sourcing, vergunningen en het vinden van afnemers voor e-methaan.