Pioneer of the energy transition

Pioneer of the energy transition

Over Columbus

Columbus is een innovatief Carbon Capture and Utilisation (CCU) project in Wallonië.

Dit project zal CO₂ uit een innovatief type kalkoven concentreren en combineren met groene waterstof om synthetisch methaan te produceren. Dit is een hernieuwbaar gas dat in het gasnet zal worden geïnjecteerd en zal worden gebruikt in de transportsector of de industrie. Synthetisch methaan of e-methaan wordt geproduceerd door koolstof op te vangen en te laten reageren met groene waterstof (waterstof die koolstofvrij wordt geproduceerd). De groene waterstof zal worden geproduceerd door een elektrolyse-eenheid van 100 MW, aangedreven door hernieuwbare elektriciteit.
Dit project is een van de grootste in zijn soort ter wereld. Het opent de deur voor een aanzienlijke vermindering van de koolstofuitstoot in Europa en de wereld.

Onze doelstellingen

Het project beoogt de vermindering van deze kooldioxide-emissies door de CO₂ die vrijkomt bij de kalkproductie, te gebruiken in e-methaan (methanisering). Dit project zal op industriële schaal een enig in zijn soort geïntegreerd proces demonstreren door beschikbare en prototypetechnologieën op te schalen en te combineren, zoals een nieuw type kalkoven, een grote elektrolyse-installatie (100 MW) voor de productie van groene waterstof en een methaneringssysteem.

Het geproduceerde e-methaan zal van hoge kwaliteit zijn en geschikt voor injectie in het nationale aardgasnet. Dit hernieuwbare e-methaan kan worden gebruikt door industriële gebruikers of als alternatieve brandstof in de transportsector, waardoor zij koolstofarm kunnen worden. Het vergt geen enkele transformatie in de processen of infrastructuur van de klant, aangezien het dezelfde kenmerken heeft als aardgas.

Het project zal alle nevenstromen van het productieproces valoriseren en een circulaire economie tot stand brengen

de zuurstof en warmte die vrijkomen bij het productieproces van waterstof zullen worden gevaloriseerd in de industrie en in een lokaal warmtenetwerk in Charleroi
het bij het methaneringsproces vrijkomende water zal worden gebruikt in het waterstofproductieproces.

De uitvoering van dit project zou het mogelijk maken tot 187 000 ton CO₂-emissies per jaar te vermijden, rekening houdend met emissiebesparingen door het gebruik van overtollige warmte om een lokaal stadsverwarmingsnet te voeden, de valorisatie van zuurstof en de bijdrage tot de balancering van het net. Bovendien zou het toekomstige projecten op grotere schaal in de kalksector en navolging in andere CO₂-intensieve industriële sectoren mogelijk kunnen maken. Het zou van Wallonië en België een wereldleider kunnen maken op het gebied van op CCU gebaseerde technologieën voor dragers van hernieuwbare energie.

De totale investeringskosten voor het project bedragen meer dan 300 miljoen euro. Financieringsaanvragen werden toegekend via het IPCEI (Important Project of Common European Interest) en het EU-innovatiefonds in 2023.

Tot 187 000 ton/jaar aan CO2uitstoot vermeden

300M€

investering

70,000tons/y

geproduceerde kalk

100MW

elektrolysers (ca. 12.000 ton/jaar groene H2)

330GWh/y

e-methaan

Hoe werkt het?

Carmeuse zal verantwoordelijk zijn voor de bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van een nieuw type kalkoven,  die eengeconcentreerde  CO₂-stroom mogelijk maakt waarin zowel de verbrandingsgerelateerde CO₂ als de proces-CO₂ die vrijkomt bij de omzetting van kalksteen in kalk, wordt gecombineerd.

Over Carmeuse

John Cockerill zal verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de engineering en de inbedrijfstelling van een grote elektrolyse-installatie (100 MW) op een terrein van ENGIE in de regio Charleroi, waarvan de belangrijkste elementen door John Cockerill worden vervaardigd in zijn nieuwe Belgische vestiging.

Over John Cockerill

ENGIE zal verantwoordelijk zijn voor de bouw en exploitatie van de elektrolyse-installatie die groene waterstof zal produceren, en zal de installaties en de methaneringsinstallatie bouwen, in eigendom hebben en exploiteren.

Over ENGIE

Nieuws

Columbus krijgt steun van het Europees Innovatiefonds

In het kader van de energietransitie heeft Europa verschillende steunmechanismen opgezet, die gericht zijn op de…

Columbus krijgt steun van IPCEI

Met het Columbus-project hebben Carmeuse, ENGIE en John Cockerill hun krachten gebundeld om de industriële CO2-uitstoot…

Bezoek van de Waalse minister-president

Op 31 augustus hadden de 3 partners Carmeuse, John Cockerill en ENGIE de eer om de Waalse minister-president Elio Di…

Contact opnemen

Indien u meer wenst te weten over het Columbus-project, kunt u hier contact met ons opnemen.