Day: juli 14, 2023

Columbus krijgt steun van het Europees Innovatiefonds

In het kader van de energietransitie heeft Europa verschillende steunmechanismen opgezet, die gericht zijn op de uitfasering van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van een waterstofeconomie. ENGIE en Carmeuse dienen regelmatig aanvragen in voor projecten die in aanmerking komen voor deze steunmechanismen omwille van hun bijdrage tot de energietransitie.

Het is in deze context dat ENGIE en Carmeuse steun hebben ontvangen van het Europees Innovatiefonds voor het Columbus-project. Deze steun komt bovenop de ondersteuning die het project al ontving via IPCEI. De ‘Grant Agreement’ betreffende de steun van het Europees Innovatiefonds werd op 14 december 2023 ondertekend door ENGIE en Carmeuse.

Het doel van het Innovatiefonds is om financiering te voorzien voor innovatieve projecten die nog niet marktrijp zijn, maar wel al voorbij de onderzoeksfase zitten. Het fonds is gericht op zeer innovatieve technologieën en grote vlaggenschipprojecten met toegevoegde waarde voor Europa, en ondersteunt transversale projecten rond innovatieve koolstofarme oplossingen die de uitstoot van meerdere sectoren verlagen.

De steun van het Europees Innovatiefonds erkent de toegevoegde waarde en kwaliteit van het Columbus-project en betekent een belangrijke stap voorwaarts op het pad naar de uiteindelijke investeringsbeslissing.

De volgende uitdagingen voor het project blijven nu nog over: het vinden van afnemers voor e-methaan, het voorzien van groene stroom, en de afronding van het vergunningsproces.