Columbus

Columbus krijgt steun van het Europees Innovatiefonds

In het kader van de energietransitie heeft Europa verschillende steunmechanismen opgezet, die gericht zijn op de uitfasering van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van een waterstofeconomie. ENGIE en Carmeuse dienen regelmatig aanvragen in voor projecten die in aanmerking komen voor deze steunmechanismen omwille van hun bijdrage tot de energietransitie.

Het is in deze context dat ENGIE en Carmeuse steun hebben ontvangen van het Europees Innovatiefonds voor het Columbus-project. Deze steun komt bovenop de ondersteuning die het project al ontving via IPCEI. De ‘Grant Agreement’ betreffende de steun van het Europees Innovatiefonds werd op 14 december 2023 ondertekend door ENGIE en Carmeuse.

Het doel van het Innovatiefonds is om financiering te voorzien voor innovatieve projecten die nog niet marktrijp zijn, maar wel al voorbij de onderzoeksfase zitten. Het fonds is gericht op zeer innovatieve technologieën en grote vlaggenschipprojecten met toegevoegde waarde voor Europa, en ondersteunt transversale projecten rond innovatieve koolstofarme oplossingen die de uitstoot van meerdere sectoren verlagen.

De steun van het Europees Innovatiefonds erkent de toegevoegde waarde en kwaliteit van het Columbus-project en betekent een belangrijke stap voorwaarts op het pad naar de uiteindelijke investeringsbeslissing.

De volgende uitdagingen voor het project blijven nu nog over: het vinden van afnemers voor e-methaan, het voorzien van groene stroom, en de afronding van het vergunningsproces.


Columbus krijgt steun van IPCEI

Met het Columbus-project hebben Carmeuse, ENGIE en John Cockerill hun krachten gebundeld om de industriële CO2-uitstoot in Wallonië te verminderen.

Om de overgang van fossiele brandstoffen te maken en de waterstofeconomie te ontwikkelen, hebben Europa en België verschillende steunmechanismen voorzien. ENGIE en Carmeuse stellen daarom regelmatig projecten voor die door dergelijke mechanismen worden ondersteund om de investering mogelijk te maken. Het is in dit kader dat ENGIE en Carmeuse nu steun hebben gekregen onder de vorm van IPCEI voor het Columbus-project. IPCEI is de afkorting van ‘Important Project of Common European Interest’ en is bedoeld om de financieringskloof te overbruggen voor projecten die de particuliere sector alleen niet kan financieren, zoals investeringen in waterstoftechnologie. De steun van IPCEI erkent de toegevoegde waarde en kwaliteit van het Columbus-project en betekent een belangrijke stap voorwaarts voor het aangaan van de resterende uitdagingen zoals het zoeken naar verdere investeringssteun, groene stroom sourcing, vergunningen en het vinden van afnemers voor e-methaan.


Bezoek van de Waalse minister-president

Op 31 augustus hadden de 3 partners Carmeuse, John Cockerill en ENGIE de eer om de Waalse minister-president Elio Di Rupo te verwelkomen op het Columbus-project in de ENGIE-centrale van Amercoeur.

Zij hadden de gelegenheid om met hem van gedachten te wisselen over het belang van het project voor het koolstofvrij maken van de Waalse industrie.


Bezoek Waals Minister van Energie

Op 13 mei hadden de drie partners van het Columbus-project (Carmeuse, John Cockerill en ENGIE Belgium) de eer om de Waalse minister van Energie, Philippe Henry, en zijn team te ontvangen op het terrein van ENGIE in Amercoeur. Het belang van dit project voor het koolstofvrij maken van de Waalse industrie werd benadrukt.

When it becomes concrete, the Columbus project will make it possible to avoid 160 kt of CO2 emissions per year and will become a showcase for the energy transition in Wallonia, a pioneer in the decarbonization of its industry.


Bezoek Waals minister van Economie

Op 3 september verwelkomden Carmeuse, John Cockerill en ENGIE de Waalse minister van Economie Willy Borsusen zijn team op het Engie-terrein van Amercoeur.

Het belang van Columbusvoor het koolstofvrij maken van de Waalse industrie werd bij deze gelegenheid benadrukt.


Febeliec Energy Award

Het Columbus-project "Power to Methane" van ENGIE wint de Febeliec Energy Award 2020.

Op 2 februari 2021 heeft Febeliec, de federatie van Belgische industriële afnemers van elektriciteit en aardgas, de Febeliec Energy Award 2020 uitgereikt aan het Columbus-project, een samenwerking tussen ENGIE Generation Europ, Carmeuse en John Cockerill voor de productie van een koolstofneutrale industriële brandstof uit CO₂.

Febeliec Energy Awards 2020